logoit1

Informasjonsteknologi 1

Disse nettsidene presenterer elevenes arbeid gjennom skoleåret.

Alle arbeidsoppgaver og prosjekter dere gjør i løpet av skoleåret skal presenteres her.


Faget går over 5 uketimer, og elevene kan trekkes ut til lokalgitt muntlig praktisk eksamen.

  • Digital samtid
    Hovedområdet handler om hvordan digitalt utstyr fungerer, og hvordan standarder, programvare og grensesnitt muliggjør samhandling mellom datamaskiner og annet utstyr.
  • Nettsteder og multimedier
    Hovedområdet handler om utforming, implementering og vurdering av nettsteder med tekst, lyd, bilde, video og animasjoner.
  • Databaser
    Hovedområdet handler om modellering og realisering av databaser, og utvikling av IT-løsninger med utgangspunkt i databaser.

Elevsider

LÆREBOKA:

Verktøy

Diverse:

Databaser

CSS HTML