Informasjonsteknologi 1

Elevsider

Disse nettsidene presenterer elevenes arbeid gjennom skoleåret. Alle arbeidsoppgaver og prosjekter dere gjør i løpet av skoleåret skal presenteres her.

 1. Kjetil Bertelsen
 2. Eline Blakli
 3. Vegard Brobakken
 4. Markus R. Danielsen
 5. Vidar B. Enge
 6. Anders Engeroen
 7. Vegard Ertsås
 1. Anders K. Felde
 2. Fredrik Glemmestad
 3. Stian H. Hatterud
 4. Scott Iversen
 5. Magnus Klevenberg
 6. Josué I. Kongolo
 7. Markus Kristiansen
 1. Sindre Kristiansen
 2. Sander M. Godard
 3. Alexander Olsen
 4. Eduard Prokhorikhin
 5. Adrian Sabanovic
 6. Vetle Steina

Timeplanen vår 1. året
Timenr. Klokka Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 08:00-08:40 IKT
2307
Matte
3103
Engelsk
1112
Markedsføring
2307
IKT
2307
2 08:40-09:20 Engelsk
3103
3 09:30-10:10 Matte
1105
Naturfag
NAT-1
4 10:10-10:50 Veiledning Veiledning Lunsj
5 10:50-11:30 Lunsj Lunsj Markedsføring
6210
6 11:30-12:10 Engelsk
6221
Lunsj AdminØk
6220b
Lunsj
7 12:10-12:50 Naturfag
6221
Basistime
6220b
Norsk
1114
8 12:50-13:30 Kroppsøving
HALL3
AdminØk
6210
9 13:40-14:20 Norsk
6221
Matte
6220b
Naturfag
NAT-2 (Partall)
10 14:20-15:00

Creds til Vegard E. for tabellen


Linker

Bloggen: torhenrik.no

LÆREBOKA: 5 HTML og CSS | 6 Mer om HTML | 7 Mer om CSS | 8 Sidelayout med CSS
HTML: Prezi: Intro | W3Schools | Quick list | Nettport | Kahn Academy | Farger-colr.org | Tabell til div
CSS: w3schools | ask IT (Tidligere Nettport) | Video: bygge sider | CSS snippets | HTML snippets | PHP snippets

Facebook


Om Faget

Faget går over 5 uketimer, og elevene kan trekkes ut til lokalgitt muntlig praktisk eksamen.

Digital samtid

Hovedområdet handler om hvordan digitalt utstyr fungerer, og hvordan standarder, programvare og grensesnitt muliggjør samhandling mellom datamaskiner og annet utstyr.

Nettsteder og multimedier

Hovedområdet handler om utforming, implementering og vurdering av nettsteder med tekst, lyd, bilde, video og animasjoner

Databaser

Hovedområdet handler om modellering og realisering av databaser, og utvikling av IT-løsninger med utgangspunkt i databaser.


Tips fra elevene