Fagene

Handler om hvordan teknologi, kommunikasjon og design preger og utvikler samfunnet.

Elevsider

Her presenterer elevene sitt arbeid i løpet av skoleåret.

Digital mappe

Oversikt over hva elevene skal presentere.

Fagressurser

Aktuelle lenker i faget.

Digitale plattformer

Skoleårer 2020 - 2021
Faglærere: Ellen Johansen - Kjell Roar Haug - Tor Henrik Mikkelsgård
Gjøvik videregående skole

Fagene

image 2

Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon handler om hvordan teknologi, kommunikasjon og design preger og utvikler samfunnet.

Programfagene skal bidra til at elevene utvikler praktiske ferdigheter, teknisk forståelse og kreativitet innenfor design, historiefortelling og programmering. Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon skal forberede elevene på et samfunn og arbeidsliv i utvikling ved å gi dem kompetanse innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og medieproduksjon.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen.

Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon skal bidra til at elevene får utfolde skaperglede, engasjement og kreativitet gjennom arbeid med programmering, historiefortelling og design.

Videre skal programfagene bidra til å utvikle kritisk tenkning og etisk bevissthet om hvordan teknologi og medier er med på å påvirke samfunnet.

Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon skal bidra til å gi kunnskap om hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv.

home

Digital mappe

Her finner du oversikten over hva elevene skal presentere. Dette blir er en viktig del av sluttvurderingen i faget. Det er derfor viktig å samle alt arbeid som vi gjennomfører. Det som skal presenteres er oppgaver fra bøkene, nettsider, prosjekter og annet arbeid som skal vurderes.

 • Arbeidsoppgaver i (K&P)

 • Min første nettside
 • Samleside
 • Meg selv og Premier League
 • Om ITMED
 • Hva er en datamaskin?
 • Div/CSS oppgave
 • Om databaser
  • Prosjekter

  • CSS-layout
  • Klassetur
  • Diverse
  • Diverse
  • Diverse
  • Diverse
  • Diverse
 • Tverrfaglige prosjekter

 • Digitalt medborgerskap
 • Diverse
 • Diverse
 • Diverse
 • Diverse
 • Diverse
 • Diverse
home